EL CLUB - BASKET ESPLUGUES

Vaya al Contenido
El Club
Basket Esplugues va néixer l'1 de juliol de 2008 amb l'objectiu de potenciar la pràctica del bàsquet a Esplugues de Llobregat.

La nostra missió és la de fomentar la pràctica d'aquest esport entre nois i noies sota una excel·lència tècnica i uns valors humans. Per a això, pretenem que ens acompanyin en totes les etapes esportives de la seva vida, des de l'Escola de Basket fins que aconsegueixen la categoria sènior, desenvolupant-los al mateix temps com a esportistes i persones.
El nostre objectiu és fomentar la pràctica del bàsquet de qualitat amb valors
A partir d’aquesta missió general, es defineixen tres linees de treball.
Treballar la formació de conceptes des d'edats primerenques.
Formar a jugadors amb qualitat tècnica i valors.
Competir al màxim nivell.
Estructura Tècnica
El club té tres línies de treball: dues pels equips de pilota gran, masculina i femenina, i una pels equips de pilota petita i l’escola. Cada línia té el seu coordinador, sota la supervisió de la Direcció Técnica, que estableix el pla de treball a l’inici de cada temporada.

Així mateix, els diferents entrenadors treballen sota les supervisió dels seus coordinadors, transmeten l’estil de joc a totes les categories del club

OBJECTIUS
1.- Fomentar, facilitar i promoure la iniciació en la pràctica d’aquest esport.
En aquesta primera línia de treball, bàsica dins l’objectiu general de l’entitat, es marquen tres àmbits d’actuació:

1.1- L’escola de bàsquet del Basket Esplugues.
Dins de la pròpia estructura esportiva de l’entitat, s’ha previst la iniciació en l’esport del bàsquet dels nens menors de vuit anys.

Això es fa des de l’Escola de Bàsquet. És una activitat dirigida a aquells nens que volen conèixer o iniciar-se en aquest esport.

No té un sistema de competició perquè la finalitat és purament lúdica i formativa.

Hi ha dues sessions setmanals, d’una hora, al CEM Les Moreres.

L’activitat està dirigida, per un entrenador, cap a l’objectiu de que els nens s’ho passin bé, fent exercicis i jocs que facilitin anar adquirint unes habilitats tècniques i físiques que permetin, si així ho volen, arribar a la fase de competició amb una formació adient.

1.2 - Altres activitats de promoció del bàsquet.
Des de l’entitat es vol treballar en la divulgació d’aquest esport en tots els seus àmbits.
Els objectius en aquest sentit es basen en dosprojectes:
El torneig internacional cadet “Ciutat d’Esplugues”.
El campus d’estiu de bàsquet.

2.- Formar als jugadors des del criteri de màxima qualitat en l’aspecte tècnic i personal.
En aquesta linia de treball considerem que els entrenadors són l’element més important, per la proximitat absoluta als jugadors. Per això, entenem que la seva evolució, formació i estabilitat repercutirà directament en la qualitat de treball amb els jugadors.

3.- Donar sortida esportiva als jugadors formats al club, procurant cobrir les seves espectatives.
Aquesta és la línia de treball en que el resultat amb els jugador i jugadores s’obté a més llarg termini. En aquest sentit, és molt important fer que els jugadors se sentin part de l’entitat i no només del seu equip. Aquesta idea s’ha de treballar amb missatge però, també, amb fets que els vinculin.
Hi ha diverses vies d’actuació:
  • continuitat amb l’equip senior de l’entitat.
  • continuitat amb un altre club que s’adapti millor a les seves necessitats.
  • continuitat com a entrenador del club.
  • continuitat com a monitor o tècnic en activitats del club ( lliga interescolar, campus, escola de basquet, etc.).

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
L'activitat esportiva del Basquet Esplugues es realitza sota les instal·lacions del Pavelló de Les Moreres i Can Vidalet, sota cessió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

MASSA SOCIAL
Des d’un concepte ampli, podem dir que l’entitat esta formada per 200 families, el que equival a unes 800 persones de Massa Social.

JUNTA DIRECTIVA
Noemí Requena, presidenta.
Montse Castro, vicepresidenta i tresorera.
José Gandaria, secretari.
Carlos Cachadiña, vocal.
María del Mar Cazalilla, vocal.
Xavier Escudero, vocal.
Regreso al contenido